Gratis bezorging vanaf € 250,-

Voor 12:00 besteld, morgen in huis

100% Europese productie

Exsited logo

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIQUIDO bv

 1. Al onze facturen zijn betaalbaar te Roeselare of op een van onze bankrekeningen, binnen de 8 dagen na factuurdatum, netto en zonder korting.
 2. De eigendom van de door ons verkochte goederen gaat over op de klant nadat wij de volledige betaling van de prijs ervan ontvangen hebben. Het risico ervan gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of de goederen al betaald waren of niet.
 3. De klant staat ons toe dat wij (ook via derden) leveren zelfs als bij de klant niemand aanwezig is; het moment dat wij de goederen bij de klant achterlaten geldt dan als (moment van onze) levering.
 4. Bij wanbetaling door de klant:
  1. brengt het verschuldigd bedrag automatisch zonder ingebrekestelling interest op van 10% per jaar vanaf de vervaldag tot de betaling, en een schadevergoeding van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van  50,00 € ;
  2. hebben wij het recht alle goederen van de klant in te houden tot alle (ook andere) schulden van de klant volledig aan ons betaald zijn (uitgebreid retentierecht);
  3. hebben wij het recht voorschotten te factureren en/of al onze diensten en/of leveringen te schorsen tot alle schulden van de klant volledig aan ons betaald zijn;
  4. hebben wij het recht de door ons geleverde goederen terug te halen waar ze zich ook bevinden, zonder voorafgaande toelating van de rechtbank, waartoe de klant bij deze toelating en toegang geeft tot zijn terreinen, gebouwen en kasten.
 5. Al onze prijzen zijn exclusief kosten (o.a. verpakking, verzending, vervoer, verzekering, …), belastingen, heffingen, enz. … . . Prijzen opgegeven in de prijslijsten of offertes worden slechts ter inlichting verschaft, zijn slechts 30 kalenderdagen geldig en kunnen nadien zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
 6. De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen gelden slechts als inlichting en onder voorbehoud van onvoorziene of ongewilde omstandigheden. De klant verzaakt aan onze aansprakelijkheid bij overschrijding ervan.
 7. De klant ontslaat ons van aansprakelijkheid voor eventuele breuken die door het slijpen of bewerken van goederen van de klant ontstaan, tenzij de klant duidelijk bewijst dat wij een kennelijke zware fout hebben begaan.
 8. De klant verzaakt aan onze aansprakelijkheid als de klant ons eventuele gebreken niet onmiddellijk schriftelijk (mag E-mail), gemotiveerd en gestaafd met duidelijke foto’s meldde, binnen de 48 uur na de levering voor zichtbare gebreken, en binnen de 48 uren na de ontdekking voor verborgen gebreken. Onze aansprakelijkheid voor eventuele gebreken is in elk geval beperkt tot de aansprakelijkheid van onze eventuele leverancier, en tot het vervangen van het goed dat met een gebrek behept zou zijn, met uitsluiting van alle andere kosten of schadevergoedingen. De klant verzaakt aan onze aansprakelijkheid voor alle verborgen gebreken die later dan 3 maanden na de levering gemeld worden.
 9. Wij verzekeren ons met een normale polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Toevertrouwde Voorwerpen en Na Levering. Voor alle verzekerde aansprakelijkheid en/of schade is onze eventuele aansprakelijkheid, ook ten aanzien van derden, steeds beperkt tot de bedragen die onze verzekeraar zal uitbetalen. De klant zal ons vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden die verder reiken dan huidige algemene voorwaarden en dan wat onze verzekeraar zal uitbetalen.
 10. Het Belgisch recht is van toepassing.
 11. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd; in eerste aanleg het vredegerecht te Roeselare en de rechtbanken te Kortrijk; onder voorbehoud van ons recht om onze vordering voor een andere bevoegde rechtbank te brengen.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×